Skip to main content

Balans vinden & speciale gebeurtenissen

We geloven er in dat een goede balans tussen werk & privé resulteert in een hogere productiviteit en gelukkiger teamleden. Onze teamleden zijn zelf verantwoordelijk voor het indelen van hun tijd en worden aangemoedigd niet stelselmatig over te werken.

Flexibele werkuren en werklocaties

Flexibiliteit is een van de kernwaarden. Dit betekent dat van medewerkers een flexibele houding wordt verwacht. Andersom werkt de kernwaarde natuurlijk ook. Het bedrijf dient zich flexibel op te stellen ten opzichte van medewerkers om het voor hen zo prettig mogelijk te maken om hier te werken. Over een vraag van onze recruitment marketing lead Guus die remote wilde gaan werken vanuit het buitenland hoefden we dan ook niet lang na te denken, hij werkt inmiddels vanuit Portugal. Ook Razvan, een developer uit Roemenië, die thuis wilde zijn bij familie tijdens de lockdown is teruggekeerd en werkt nu vanuit zijn thuisland.

Over een vraag van onze recruitment marketing lead Guus die remote wilde gaan werken vanuit het buitenland hoefden we dan ook niet lang na te denken, hij werkt inmiddels vanuit Portugal. Ook Razvan, een developer uit Roemenië, die thuis wilde zijn bij familie tijdens de lockdown is teruggekeerd en werkt nu vanuit zijn thuisland.

Voor teamlid Guus maakte we het tijdens de Corona crisis mogelijk om zijn thuiswerkplek in Amsterdam Noord te verruilen voor een werkplek in de Portugese zon. Deze flexibiliteit haalde zelfs de Telegraaf.

Bij Jobsrepublic vinden we de balans werk-privé belangrijk en we zijn daarom flexibel als het gaat om werkuren en werklocatie. Dit is alleen maar versterkt tijdens de afgelopen Corona periode. We geven team members veel vertrouwen. Dat krijgen we ook terug in een score van 100% op het ervaren van vertrouwen in de COVID-19 survey. Het is mogelijk om werktijden aan te passen, uiteraard in goed overleg met het team. En het is dus ook mogelijk om de werklocatie aan te passen als dat ons team member gelukkiger maakt.

Helemaal in de tijd van volledig remote werken is het hebben van balans belangrijk. Jobsrepublic biedt daarom flexibiliteit aan de collega’s, iedereen waar nodig of gewenst. Dit helpt in het vinden van balans tussen werk en privé. Wij zijn dan ook heel blij dat dit terug te zien is in de COVID-19 survey waarin meer dan 90% vindt dat hij/zij wordt aangemoedigd en ondersteund in het vinden van een goede balans. Iedereen heeft zijn eigen balans, individueel overleg hierover en oplossingen vinden was en is voor Jobsrepublic de beste aanpak.

"Binnen Jobsrepublic is er veel vrijheid om je functie in te vullen. Je krijgt het vertrouwen om zelf verantwoordelijkheid te nemen en de taken op jouw manier op te pakken. Dit geeft mij persoonlijk veel werkvreugde en hierdoor kan ik me blijven ontwikkelen. Het feit dat ik deze rol ook nog kan vervullen in het buitenland, maakt Jobsrepublic voor mij een echte Great Place to Work!"

Guus

De kwaliteit of service richting onze klanten mag hier uiteraard niet onder lijden. Voor een aantal functies is bereikbaarheid tijdens kantoortijden daarom wel nodig. De team members zijn zich daar heel goed van bewust. Iedereen helpt elkaar om een zo optimaal mogelijke balans te vinden waardoor stress, bijvoorbeeld met betrekking tot kinderen halen en brengen of thuis onderwijzen, zoveel mogelijk verdwijnt. Bijvoorbeeld door de telefoondienst over te nemen, helpen bij het uitnodigen van sollicitanten en ondersteunen bij een collega waar veel werk ligt.

Waar een team member teveel werk heeft doordat soms alles tegelijk komt, wordt dit besproken in het managementteam. Daar wordt altijd een tijdelijke oplossing gevonden, bijvoorbeeld door een collega te vragen in te springen of te ondersteunen, extra inhuur of schuiven in de planning. Er is altijd een luisterend oor en er wordt gezamenlijk actie ondernomen. Dit straalt uit naar de team members die ook altijd open staan om hulp te bieden.

Bij Jobsrepublic komt het nauwelijks voor dat mensen moeten overwerken. Natuurlijk is iedereen vrij om extra te werken als hij of zij dat nodig vindt, maar uitgangspunt is en blijft dat (maximaal) 40 uur normaal is. We zijn ervan overtuigd dat door rust mensen tot betere prestaties komen. Er wordt in de avonden en weekenden vrijwel nooit gemaild, zakelijk ge-whatsappt of ge-slackt. Dit vinden we niet wenselijk en wordt ontmoedigd.

Vrij nemen

Een teamlid kan zelf bepalen wanneer hij of zij vrij neemt. Ook kun je zelf schuiven met je uren. Bijvoorbeeld als je naar de tandarts of dokter moet, maar ook als je even boodschappen of iets dergelijks wil doen. We gaan er vanuit dat medewerkers vanuit de kernwaarde eigenaarschap de juiste afwegingen maken: Doe wat goed is voor jezelf en de organisatie.

Jobsrepublic biedt studenten een fijne bijbaan, die dankzij het vertrouwen en de flexibiliteit vanuit JR ontzettend goed te combineren valt met studeren.

Dexter

Speciale gebeurtenissen

Bij speciale gebeurtenissen zoals een persoonlijke crisis, ziekte van een familielid, geboorte, huwelijk kan een teamlid zelf bepalen hoeveel dagen hij of zij nodig heeft. We geloven ook dat het geen enkele zin heeft om mensen te laten werken als ze met hun hoofd ergens anders zijn. Natuurlijk overleg je als teamlid met je leidinggevende en eventueel team. Dat is ook je verantwoordelijkheid.

Juist op dit soort momenten kun je een goede werkgever zijn door mensen de juiste ruimte te bieden.
Als er iets leuks te vieren is zijn we er ook als de kippen bij om een leuk passend cadeau te bezorgen. Bij een geboorte krijgt de nieuwe Jobsrepublican bijvoorbeeld een ‘young talent’ romper.

Als er spanning is in de situatie van een teamlid dan zorgt de leidinggevende er altijd voor dat er ruimte wordt gecreëerd. In alle gevallen wordt Annelieke bijgeschakeld, die vanuit haar rol als vertrouwenspersoon onderzoekt hoe we de medewerker het beste kunnen helpen. Tijdens de beginperiode van de corona crisis heeft dit zich een aantal keer voorgedaan. Dit is ook steeds goed opgelost.

Even bellen

Teamleden Annelieke en Annette zijn verantwoordelijk voor people operations. Ze fungeren ook als aanspreekpersoon voor zaken waar je liever niet direct voor naar het management gaat. Vanaf het begin van de Corona crisis bellen zij gestructureerd met alle medewerkers om even te kijken hoe het gaat. Er wordt geïnformeerd naar het welzijn van het teamlid en familieleden en we vragen of ze nog iets nodig hebben dat Jobsrepublic kan regelen. Op deze manier worden probleemsituaties voorkomen door knelpunten vroegtijdig aan te pakken.

Aandacht voor elkaar

Chocola met wijn voor de collega die is verhuisd, een afscheidsvideo voor de collega die helaas moest vertrekken omdat zijn functie kwam te vervallen, aandacht en attenties bij geboortes en andere ingrijpende gebeurtenissen. Er wordt altijd iets georganiseerd, er is aandacht voor het individu. Collega’s staan open en zijn er voor elkaar, er is een informele band tussen de teamleden.

Aandacht voor familie

Bij Jobsrepublic kijken we graag verder dan alleen de medewerker. We onderzoeken ook of we in de omgeving van de medewerkers dingen kunnen verbeteren. Een mooi voorbeeld hiervan is dat we een gratis wervingscampagne aanbieden als een school van een medewerker met een lerarentekort zit. We hebben in 2020 met succes één zo’n campagne voor een basisschool leerkracht uitgevoerd.

Lunch, goede koffie en fruit

Voor de inwendige mens wordt goed gezorgd. Er is altijd vers fruit aanwezig en wat lekkers voor tussendoor. Voor iedereen wordt een dagelijkse lunch verzorgd door de Buurtboer. Met de Buurtboer geniet niet alleen iedereen van een heerlijke lunch maar dragen we als organisatie ook bij aan een beter milieu door minder verspilling (lunch op maat) en lokale producten.

De lunch wordt klaargezet door een team, zo zorgen we voor elkaar. Elk team neemt een dag voor zijn rekening. Lunchen doen we altijd samen in wisselende samenstellingen aan de grote tafel of aan de bar in de gemeenschappelijke ruimte.

En niet onbelangrijk. We hebben uitstekende verse koffie.

Door het remote werken is het zorgen voor de inwendige mens vooral op afstand geweest. De lunch is tijdelijk vervangen door een fruitsmoothie, een bloemetje en een persoonlijke aandacht.

Inclusie & diversiteit

Jobsrepublic staat voor een inspirerende, veilige en prettige werkomgeving. Van elke collega wordt verwacht dat hij of zij bijdraagt aan een werkomgeving zonder discriminatie, intimidatie, pesterijen of vooroordelen. Als bedrijf geven wij iedere collega gelijke kansen, ongeacht hun afkomst, religie, sekse, leeftijd, land van herkomst, seksuele geaardheid, handicap, et cetera. Dit is basis voor Jobsrepublic, afwijken hiervan wordt niet getolereerd. Iedereen moet zich prettig voelen binnen het bedrijf.

Bij Jobsrepublic streven we naar zoveel mogelijk diversiteit en verdere internationalisering. Bij de werving van nieuwe medewerkers proberen we hier rekening mee te houden. We geloven erin dat diverse organisaties beter zijn dan homogene organisaties. We zijn een hecht team, maar de individuen daarin zijn heel verschillend en hebben doorgaans een heel verschillende achtergrond. Er zijn geen binnen Jobsrepublic geen ‘kliekjes’.

Jobsrepublic is een organisatie waar je jezelf mag zijn en waar het naast hard werken heel gezellig is

Robert

Om ervoor te zorgen dat onze buitenlandse collega’s zich onderdeel van het team voelen wordt een strikt beleid gevoerd op het spreken in het Engels op de momenten dat deze teamleden aanwezig zijn. In de fysieke development room is Engels de voertaal. Ook als je daar als Nederlander met een andere Nederlandstalige collega overleg voert of een gesprek hebt over het weekend. Hetzelfde geldt voor de gezamenlijke ruimtes. Zodra één van de buitenlandse collega’s in die ruimte aanwezig is word je geacht direct je gesprek te vervolgen in het Engels.

We voeren daar actief beleid op. De teamleden worden bij de kwartaalmeetings steeds weer op het nut van deze regel gewezen en vooral ook uitgelegd wat het gewenste gedrag is. Teamleden die zich hier onvoldoende aan houden worden hierop aangesproken.

Alle interne communicatie is Engelstalig. Dit geldt ook voor meetings, slack berichten, speeches en alle andere momenten waarbij met het hele team wordt gecommuniceerd.

English please!

Het ‘English please!’ programma is opgenomen in de onboarding van nieuwe medewerkers. Het komt aan bod in de sessie over onze cultuur die wordt verzorgd door directeur Eric van Bourgonje.