Skip to main content

Binnen Jobsrepublic vinden we het heel belangrijk dat iedereen op persoonlijk en professioneel vlak groeit. We willen als organisatie groeien en daarom is het essentieel dat alle individuen ook leren en groeien.

Kernwaarde expertise

Eén van de vijf kernwaarden is Expertise. We geloven dat het noodzakelijk is voor de innovatiekracht van onze onderneming als iedereen zich voortdurend ontwikkeld. In 2020 hebben we extra aandacht besteed aan deze kernwaarde. We zijn aan de slag gegaan met interne kennissessies en het ontwikkelen van vast opleidingstrajecten binnen teams. We zijn gestart met het organiseren van collectieve trainingen met externe experts. Verder kan ieder teamlid nu gratis boeken bestellen. Ook hebben we onderzocht hoe we het volgen van externe opleidingen verder kunnen stimuleren. Dit heeft erin geresulteerd dat we vanaf 2021 een vast opleidingsbudget beschikbaar stellen voor alle teamleden.

Programma's

Voor de ontwikkeling van het leiderschap en werkgeverschap volgen we twee programma’s. De eerste is het volgen van de Scaling op methode van Verne Harnish. Deze methode volgen we als leidraad voor het verbeteren van het leiderschap en de manier waarop de medewerkers betrokken worden bij de doelen van de organisatie. Nu we de basis van deze methodiek hebben geïmplementeerd was het de bedoeling om met het management een groeiprogramma te gaan volgen bij ScaleUp company. Hier heeft corona dit jaar echter een stokje voor gestoken. Het staat nu op de agenda voor 2021. Het tweede programma dat we als leidraad hanteren is Great Place To Work. Op basis van de survey hebben we kunnen zien waar we het goed doen en waar we dingen kunnen verbeteren. Hier zijn we dit jaar actief mee aan de gang gegaan. 20 medewerkers zijn hierbij betrokken geweest en hebben zich verdiept in de best practises van andere (GPTW) organisaties. Deze learnings zijn vertaald naar onze organisatie en situatie en zijn vervolgens geïmplementeerd.

Kennissessies

We vinden het belangrijk dat we elkaars werk kennen en van elkaar leren. Eén van de GPTW projectteams die aan de slag zijn gegaan met het implementeren van verbeteringen op basis van de survey van vorig jaar, heeft kennisdeling als speerpunt gekozen.

Het idee voor het organiseren van kennissessies kwam vanuit een GPTW projectteam. De projectgroep heeft bij het team geïnventariseerd welke onderwerpen leefden en heeft op basis daarvan een planning gemaakt. Nu wordt regelmatig een online kennissessie georganiseerd. Vrijwel alle teamleden zijn bij deze online sessies aanwezig en ze worden ook hoog gewaardeerd. Iedere sessie wordt opgenomen zodat deze in ons Slack kennis channel bewaard blijft en altijd beschikbaar is voor (nieuwe) teamleden. De kennissessies worden steeds professioneler opgezet en ingericht. Daarmee leggen de teamleden de lat steeds hoger en worden de sessie steeds beter in kwaliteit.

Collectieve trainingen

Een aantal keer per jaar nodigen wij interne sprekers uit voor collectieve of team- trainingen. Afgelopen jaar hebben we vier van deze trainingen gedaan.

  • Marieke Pijler: Persuasive copywriting
  • Martin van Kranenburg: Online beïnvloeding
  • Nicol Tadema: Beïnvloedend schrijven voor salesmedewerkers
  • Annelieke Blom: Herkennen en gebruiken van persoonlijkheidskenmerken in communicatie

In 2021 zetten we dit programma voort.

Vast curriculum per team

Voor het salesteam en het recruitment marketing team is er een vast curriculum ontwikkeld met trainingen die vereist zijn om te volgen. Het gaat daarbij om interne trainingen en het behalen van certificaten bij externe instituten. Voor het customer succes team is dit programma in ontwikkeling en wordt het al deels uitgevoerd.

"What I like most about Jobsrepublic is the amount of autonomy we are given from day one as well as how much space there is to work on innovative projects."

Miguel

Loopbaanontwikkelingsplan voor Rookies

Binnen het recruitment marketing team werken we veel met studenten en stagiairs. Jonge mensen die nog veel basisvaardigheden moeten en willen leren. Nieuwe teamleden in dit team komen binnen als Rookie en groeien door naar Rakker in zo’n 6-8 maanden tijd. De Rookie krijgt regelmatige training en kan daarbij een hele reeks officiële certificaten halen. De Rakker is een senior die weer trainingen verzorgt voor de Rookie. Zo ontwikkelen onze recruitment marketeers zowel zichzelf als de kwaliteit van de dienstverlening van Jobsrepublic. Leuk om te vermelden is dat een senior Rakker onlangs is gestart als “teamlead” van het recruitment marketing team. Weer een nieuwe ontwikkeling die mogelijk was door te kijken naar talenten, een nieuwe ontwikkeling die nodig was door de groei van het team recruitment marketeers.

Boeken

Wij houden van leergierige mensen. Daarom stimuleren we ook iedere vorm van kennisontwikkeling of het verbeteren van persoonlijke effectiviteit. Een van de manieren om te stimuleren is door altijd de aankoop van boeken gericht op het vakgebied of persoonlijke ontwikkeling te vergoeden. Ieder teamlid kan zelf een boek aanschaffen en dit declareren of hij of zij kan het laten bestellen door de office manager.

Persoonlijk ontwikkel budget

Met ingang van 2021 wordt voor iedere medewerker die meer dan 24 uur werkt standaard een budget van 1.000 euro beschikbaar gesteld voor training en opleiding.

Het standaard budget is bedoeld als stimulans. Als teamleden een duurdere opleiding willen doen dan kan dit in overleg en eventuele aanvullende voorwaarden. Het bijwonen van events valt buiten het standaard budget. Deze kosten worden ook altijd vergoed.

Individuele trainingen

Als team willen we graag bijdragen aan de maatschappij. Daarom gaat een GPTW projectgroep activiteiten selecteren waarbij we teamuitjes kunnen combineren met een goed doel. Dit is nog niet van de grond gekomen helaas weer door Corona.

Drijfveren

Als mensen hun persoonlijke drijfveren kennen is het makkelijker om een ontwikkelrichting te kiezen. Alle medewerkers kunnen een PPA test, een persoonlijkheidstest, doen van Thomas International. Na het doen van de test wordt deze toegelicht door de hiervoor getrainde teamleden. Deze test wordt ook standaard afgenomen in het sollicitatieproces.

Managen op afstand

Tijdens de thuiswerk periode hebben alle collega’s een aanvullende test gedaan via Thomas International. Na deze test ontving elke collega een rapport over wat de voorkeur werkwijze was voor remote werken. Het rapport is individueel besproken met de manager. Dit om ervoor te zorgen dat iedereen op zijn of haar beste manier kon en kan worden gefaciliteerd.

Talenten benutten

Bij Jobsrepublic geloven we in de verschillende talenten en iemand inzetten op zijn kracht. Talenten zijn regelmatig onderwerp van gesprek tussen team member en manager. Waar team members kansen zien of willen groeien wordt daar ruimte voor gemaakt. Zo is een van onze senior accountmanagers, coach voor de startende collega’s. Ook heeft een collega zich aangeboden om het team Customer Success te begeleiden en is daar inmiddels mee gestart. Bij het verzorgen van een kennissessie komen ongekende talenten van collega’s naar boven die naar meer smaken. Zo leren en ontwikkelen collega’s in de praktijk, waar nodig ondersteund door opleiding of coaching.

Rollen, purpose en verantwoordelijkheden

Binnen Jobsrepublic zitten we nog volop in het proces om alle rollen en verantwoordelijkheden vast te leggen. We willen hiermee voor alle teamleden zichtbaar maken wie waar verantwoordelijk voor is en het makkelijk maken om rollen tussen personen te verplaatsen. Zo hoeven we niet te werken met standaard functies, maar kunnen we ieder talent flexibel inzetten.

Het systeem van rollen, purpose en verantwoordelijkheden is ontleend aan de holacracy methode. Dit systeem gaat ons uiteindelijk helpen bij het stellen van doelen, beoordelen, feedback geven, het signaleren van waar te veel werk ligt en vooral ook het ontwikkelen. Het doel is om voor alle teams alle mogelijke rollen met doel (purpose) en verantwoordelijkheden (accountabilities) uitgeschreven te hebben. Zodat voor eenieder duidelijk is wat wordt verwacht in een rol en waar groei-/ontwikkelmogelijkheid is. Het beschrijven van de rollen en verantwoordelijkheden is in volle gang.