Skip to main content

Salaris en arbeidsvoorwaarden

Om onze ambities te halen is het noodzakelijk om de beste mensen aan te trekken. Onze salarissen en bonusregelingen liggen altijd boven de benchmark in de verschillende arbeidsmarkten waarin we ons begeven.

Voor de commerciële functies bestaat het salaris voor een deel uit een variabele component. Per kwartaal kan een lid van het salesteam één maand extra salaris verdienen bij het halen van de persoonlijke targets. In de meeste gevallen worden deze targets gehaald.

Studenten op de recruitment marketing afdeling kunnen steeds een salarisstap maken als zij van Rookie naar Rakker of Teamlead groeien. Bij iedere stap wordt het uurloon verhoogd. Dit is transparant binnen het team.

We kennen verder goede arbeidsvoorwaarden. Zaken als pensioenregeling, verzekering bij overlijden voor partner en kinderen, vergoeding van kosten en voorzien in de middelen om goed te kunnen werken zijn bij ons vanzelfsprekend. Verder kun je zelf kiezen met wat voor devices je wilt werken, is er gratis lunch en altijd vers fruit op kantoor.

Continue gesprekscyclus

We vinden het belangrijk dat we de mogelijkheid tot salarisgroei zoveel mogelijk objectiveren en inzichtelijk maken. We hebben hiervoor een vijfpuntsschaal ontwikkeld die veel duidelijkheid biedt aan de teamleden. Op deze schaal worden effectieve gedragingen beschreven die terug vertaald kunnen worden naar de kernwaarden. De mate waarin mensen deze gedragsrichtlijnen naleven bepaalt de score in de schaal. De schaal loopt van onvoldoende naar uitstekend.
Aan het begin van het jaar worden de criteria voor dat jaar bijgesteld en vastgelegd. In een presentatie aan het team tijdens de jaarlijkse kick off worden deze criteria besproken en kunnen de teamleden feedback of aanvullende input geven. In februari worden de criteria definitief vastgelegd.

In oktober van ieder jaar wordt bepaald welke percentages worden gekoppeld aan de vijfpuntsschaal. Deze percentages betreffen de salarisgroei voor de teamleden. De hoogte van de percentages zijn gekoppeld aan de bedrijfsresultaten. In een goed jaar zijn de percentages hoger dan in een jaar met mindere resultaten.

Gedurende het hele jaar voeren teamleden met hun leidinggevende gesprekken. De nadruk ligt hierbij op een coachende houding vanuit de manager. Ieder teamlid heeft wekelijks of tweewekelijks een gesprek over de performance en actuele gang van zaken. Aan het einde van het kwartaal vindt een kwartaalgesprek plaats. Dit wordt op een gestructureerde manier voorbereid door het teamlid en de leidinggevende. In het gesprek wordt de performance besproken en geeft de manager aan of het teamlid op het verwachte niveau presteert, of dit beneden het gewenste niveau is of dat het boven het verwachte niveau is. In het geval het teamlid onder het gewenste niveau presteert worden er afspraken gemaakt hoe dit verbeterd kan worden. De voortgang hiervan is dan altijd onderdeel van gesprek in de wekelijkse bila’s. Op deze manier komt het teamlid nooit voor verrassingen te staan in de eindbeoordeling in januari. Het teamlid weet het hele jaar exact waar hij aan toe is en wat hij of zij er aan kan doen. De kwartaalgesprekken gelden hierbij als tussentijdse graadmeters. De eindbeoordeling bevat zo nooit verrassingen, maar is een bevestiging wat het teamlid al weet.

Arbeidsvoorwaarden en regelingen

De basis arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen in iedere individuele arbeidsovereenkomsten. Voor alle collectieve afspraken is er een Trello board waarin alle regels en afspraken zijn vastgelegd. Dit board is voor iedereen toegankelijk en zo kun je altijd direct bij de informatie over de verschillende regelingen. De voorwaarden gelden voor zowel medewerkers als managers. De studenten in het recruitment marketing team hebben op een aantal gebieden wat afwijkingen behorend bij een oproepovereenkomst. Het board is na de GPTW survey van 2020 geïntroduceerd en komt tegemoet aan de wens naar duidelijkheid over allerlei zaken. Denk hierbij aan telefoonkostenvergoedingen, reiskostenregelingen of zaken als ouderschapsverlof.

(Nog) geen winstdeling

Jobsrepublic is een snelgroeiend bedrijf waarbij alle opbrengens worden geïnvesteerd in de organisatie. Hierdoor koersen we ieder jaar op break-even en zijn er dus (nog) geen winsten te verdelen. De teamleden worden per kwartaal op de hoogte gehouden van de omzetcijfers en resultaten. Als er in de toekomst winst wordt gerealiseerd dan ligt het voor de hand een winstdelingsregeling op te tuigen.

Unieke manieren van beloning

Unieke manieren van belonen zie je bij Jobsrepublic terug in de vele acties die we doen gericht op persoonlijke aandacht. Denk hierbij aan de Jobsrepublic Mobiele Smoothie bar, het diner voor twee om iedereen te bedanken voor het behalen van de Great Place to Work certificering en de kick-off meetings met vaak een leerzame en leuke activiteit.

Kerstpakketten

Deze kerst kreeg iedereen bij Jobsrepublic een goed gevuld kerstpakket met daarin de uitnodiging voor de online kerstborrel! Ook onze collega’s die werken vanuit het buitenland ontvingen er één, maar dan wel met een Nederlands tintje!

De kerstbox met Nederlandse touch voor teamleden die in het buitenland werken 

Goede doelen

We doen jaarlijks kleine donaties aan verschillende goede doelen als KWF en Kika. Voor het team hebben we een competitie opgezet in de app ‘Ommetje lopen’ van de Hersenstichting. Zo stimuleren we aan de ene kant dat medewerkers regelmatig naar buiten gaan en dragen we tegelijkertijd financieel bij aan de Hersenstichting.

Milieubewust reizen

We stimuleren milieubewust reizen. Zo komen veel teamleden uit de buurt met de fiets. Medewerkers die verder wonen komen bij voorkeur met het openbaar vervoer. Jobsrepublic verstrekt een OV business card om dit te stimuleren.

Andere milieubewuste maatregelen

Daarnaast zorgen we voor scheiden van afval, we printen zo weinig mogelijk en bestellen we de lunch bij de Buurtboer. De Buurtboer levert ons elke dag vers brood, verse biologische sappen, onbespoten fruit, verse kaas, heerlijke salades en allerlei andere gezonde lekkernijen. Deze producten zijn zoveel mogelijk biologisch en komen van leveranciers in de regio.

Teamuitjes met een maatschappelijke bijdrage

Als team willen we graag bijdragen aan de maatschappij. Daarom gaat een GPTW projectgroep activiteiten selecteren waarbij we teamuitjes kunnen combineren met een goed doel. Dit is nog niet van de grond gekomen helaas weer door Corona.

Bij Jobsrepublic maken we echt het verschil en dat merk je in alles. Voor onze klanten maar ook de mensen die er werken. Iedereen is zo toegewijd en betrokken. Het voelt als een familie!

Gratis werving voor de school van je kinderen

Voor alle medewerkers geldt dat ze een gratis campagne kunnen aanbieden als de school van hun kinderen kampt met een tekort aan leraren waardoor het onderwijs in gedrang komt. In 2020 hebben we één zo’n campagne mogen uitvoeren Natuurlijk met succes. Zo dragen wij maatschappelijk bij vanuit ons eigen vakgebied.

Tienduizend mensen in een betere baan

Veruit de belangrijkste maatschappelijke bijdrage die we leveren is echter het gegeven dat wij jaarlijks al meer dan tienduizend mensen in aanraking brengen met een nieuwe baan en ze helpen de stap te wagen naar een gelukkiger leven. We maken de route naar nieuw werk veel makkelijker dan in het verleden het geval was. We weten dat heel veel mensen sollicitatievrees hebben en helpen organisaties dit te onderkennen. Zo maken we het proces van aanmelden zo gemakkelijk mogelijk en sturen wij bij veel organisaties op meeloopdagen en inloopavonden voor kandidaten. Hierdoor komen heel veel meer mensen in beweging die anders in hun oude baan vast zouden blijven zitten.