Skip to main content

Bij Jobsrepublic zetten wij technologie in om er voor te zorgen dat meer mensen in een baan belanden die hen gelukkig maakt. Dat is onze missie.

Iedereen in de juiste baan

Jobsrepublic zet technologie in om mensen en werk dat écht bij hen past bij elkaar te brengen. Wij geloven dat mensen die werk doen dat aansluit op hun passies, drijfveren en talenten gelukkig zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Mensen die in hun kracht staan creëren samen optimale succesvolle organisaties, waar het geweldig werken is. Wij geloven dat voor iedereen de perfecte job bestaat. En wij gaan ervoor zorgen dat ze elkaar vinden. Met die ambitie staan wij dagelijks op.

De meeste mensen belanden bij toeval in hun ideale baan. Wij zijn er om dat toeval een handje te helpen.

De mooiste dingen gebeuren je op het moment dat je er niet naar zocht. Wij geloven dat dat vaak ook zo werkt met het vinden van je ideale baan. Wij laten je niet op zoek gaan naar je ideale baan, maar zorgen ervoor dat die ideale baan naar jou toe komt. Wij weten jou te vinden en exact te vertellen wat voor jou belangrijk is in het werk en de organisatie die we aan jou presenteren. We nemen je mee in de reis naar nieuwe mogelijkheden en zorgen ervoor dat de stap voor jou heel klein wordt. Zo brengen we jou in contact met een betere baan. Dat is wat wij doen voor kandidaten. Zo helpen we jouw organisatie aan de beste mensen.

Social recruitment marketing met de ideale kandidaat als vertrekpunt

Wij verbinden mensen en werk dat beter bij hen past door de inzet van recruitment marketing. Door onderzoek, data-analyse, contentcreatie en hypertargeting via social media weten wij exact de juiste kandidaten voor je organisatie te werven. We bereiken ze waar ze zich bevinden, we verleiden ze met de juiste boodschap en zorgen ervoor dat de stap tot solliciteren heel erg klein wordt.

Kernwaarden

In onze organisatiefilosofie zijn naast de Why, How en What onze kernwaarden uitgangspunt. Deze hebben we in 2018 als team samen geformuleerd, vertaald in normen voor gedrag en zijn nog steeds de basis van hoe wij met elkaar omgaan.

De kernwaarden komen terug in alle HR gerelateerde processen en instrumenten. Dat start al bij de werving in de vacaturetekst, tijdens de culture call wat onderdeel is van het selectieproces en bij de onboarding. Ook tijdens het dagelijkse werk zijn de kernwaarden de basis tijdens bijvoorbeeld de gezamenlijke en individuele kwartaalmeetings ook de jaarlijkse beoordeling vindt plaats op basis van kernwaarden.

De kernwaarden zijn flexiblitity, openness, fun, ownership en expertise.

Met openness, ownership en expertise als kernwaarden sturen we doorlopend op eigen verantwoordelijkheid, een open omgang met elkaar en continu leren. Dit vormt de basis van hoe wij met elkaar om willen gaan. Samenwerking vereist een open en eerlijke omgang met elkaar. Daarvoor is vertrouwen noodzakelijk. Om de beste te zijn is continu leren, verbeteren en borgen nodig. Fouten maken mag, als je er maar van leert.

People first

Wij geloven dat er voor iedereen een ideale baan is. Een plek waarin je het optimale uit jezelf kunt halen. Dat geldt natuurlijk in de allereerste plaats voor onze eigen teamleden. We zien het als een basisvoorwaarde dat wij zelf (vrijwel), iedere dag met plezier naar ons werk komen. We spenderen ontzettend veel tijd op ons werk en met elkaar, dan mag het niet anders zijn dan dat we er met elkaar alles aan doen om er voor iedereen een geweldige tijd van te maken.

We zijn voortdurend aan het leren. Hoe creëer je veiligheid en vertrouwen? Hoe zorg je dat mensen gefaciliteerd worden bij het nastreven van hun doelen en ambities? Hoe bouw je aan een geweldige teamspirit waarbij iedereen voor elkaar klaarstaat? Hoe zorg je dat de teamleden aangehaakt zijn op de organisatiedoelen en hoe zorg je ervoor dat onze mensen trots ervaren? Tal van vragen die steeds oplossingen en verbeterpunten opleveren in ons streven naar het worden van een geweldige organisatie waarbij werkgeluk, ambitie, professionaliteit en gedrevenheid centraal staan.

Video: Kickoff najaar 2020

Bij Jobsrepublic gaan de teamleden vóór onze klanten. We hebben namelijk een rotsvaste overtuiging dat als wij de beste mensen op de juiste plek hebben zitten, die samen streven naar dezelfde doelen op basis van dezelfde kernwaarden en overtuigingen, dat dan de klanttevredenheid en uiteindelijk uitstekende bedrijfsresultaten als vanzelf volgen.

Alleen met de meest gedreven, getalenteerde en gelukkige collega’s kunnen wij ons ambitieuze doel om wereldwijd de allerbeste in recruitment marketing te worden – en daarmee miljoenen mensen werkgelukkig te maken – bereiken.

Vertrouwen en eerlijkheid

Wat ons aansprak in de methode van GPTW is de focus op vertrouwen en eerlijkheid. Het uitspreken dat je als management bent te vertrouwen en dat je eerlijk bent, wil nog niet zeggen dat teamleden dit ook zo ervaren. De eerste feedback vanuit de GPTW survey op dit punt was confronterend, maar ook uitdagend. Er was werk aan de winkel. Sinds 2018 hebben we steeds met kleine stappen gebouwd aan het vertrouwen. Onze kernwaarde ‘openheid’ en de daarop gebaseerde normen kwamen hier goed bij van pas. Door hier actief werk van te maken zijn we veel meer gaan communiceren vanuit het management. Hebben we meer aandacht besteed aan het meenemen van het team in te nemen (strategische) stappen en hebben we er alles aan gedaan om altijd eerlijk te zijn. Alle informatie in de organisatie is in beginsel toegankelijk. Iedereen kan in alle agenda’s kijken. Alleen als het niet anders kan wordt informatie afgeschermd. Dat is de volgorde. Maar niet alleen vanuit management spreken, vooral ook luisteren en teammembers vragen wat er leeft en speelt. Dit werkt alleen als iedereen zich vertrouwt en veilig voelt.

Veilige omgeving

De basis van een goede feedback-cultuur is wat ons betreft veiligheid. Iedereen moet zich veilig voelen om feedback te geven ongeacht de positie van de persoon tot wie de feedback zich richt. Tegelijkertijd is het cruciaal dat je fouten mag maken zonder dat dat afgestraft wordt. Fouten worden bij ons gezien als leermomenten. Als er grote fouten worden gemaakt (en we hebben een paar hele forse uitglijders gehad vorig jaar :)) dan wordt direct gekeken naar wat we hiervan kunnen leren en hoe we dit kunnen voorkomen. Teamleden worden ook uitgenodigd om hun ‘f*ck-ups’ te delen met het team tijdens de all hands meeting. Dit is ook een aantal keren gebeurd door medewerkers die zich hierbij voldoende comfortabel voelden. Doel van deze openheid is om te laten zien dat er geen vervelende consequenties zitten aan het maken van fouten en dat dit wordt gezien als leermoment.

Verder waken we over de veiligheid van de omgeving door een reeks ongeschreven regels en fatsoensnormen. Seksistische of discriminerende grappen, hoe onschuldig ook, zijn bijvoorbeeld niet toegestaan. Als dit gebeurt wordt iemand hier direct op aangesproken. Hetzelfde geldt voor gesprekken en het delen van meme’s, video’s en afbeeldingen in whatsapp. Teamleden die het openlijk hebben over drugsgebruik wordt verstaan gegeven dat dit niet gewenst is. Daarnaast spreken we mensen aan op roddelen, het klagen over een teamlid zonder hem ook direct aan te spreken of het maken van grappen die duidelijk ten koste van iemand gaan. Ook op informele momenten zoals borrels is dit niet gewenst.

Een veilige omgeving maakt dat iemand het beste uit zichzelf kan halen. We vinden het belangrijk dat iedereen kan zijn wie hij of zij is en dat iedereen daar respect voor heeft. Dit wordt uitgedragen door Eric, het management en is mede daardoor vanzelfsprekend voor het team. Omdat in 2019 uit de GPTW survey bleek dat we hierop bijna 100% scoorden hebben we afgesproken dit voorbeeld nog nadrukkelijker te geven. In de survey van 2020 was de score 100%, een antwoord dat geheel past bij hoe het bij Jobsrepublic is en voelt.

Mocht er iets zijn waar een collega zich minder prettig bij voelt dan is de People Operations Manager de vertrouwenspersoon binnen Jobsrepublic. Zij is altijd benaderbaar, luistert en stemt af waarover gecommuniceerd kan worden en wat een mogelijke oplossing zou zijn. Ook biedt ze handvatten voor de collega om het gesprek aan te gaan en sluit desgewenst daarbij aan. Ook wordt zij door managers gevraagd pro-actief contact te zoeken als deze het idee heeft dat een collega zich minder prettig voelt. Uiteraard is dit altijd vertrouwelijk.

De tijd van COVID-19 heeft impact op onze business. Doordat dit vanuit Eric altijd duidelijk is gecommuniceerd en doordat hij benoemt welke consequenties dit met zich meebrengt heeft dit het gevoel van veiligheid onder onze collega’s nog meer vergroot. Door regelmatige en eerlijke communicatie voelt het team zich nog meer betrokken.

Je kan iedereen om hulp vragen als je ergens niet uitkomt. De sfeer is heel collegiaal en we willen allemaal het beste halen uit ons werk.

Marian Margana (23)Campagne manager

Inclusie & diversiteit

Jobsrepublic staat voor een inspirerende, veilige en prettige werkomgeving. Van elke collega wordt verwacht dat hij of zij bijdraagt aan een werkomgeving zonder discriminatie, intimidatie, pesterijen of vooroordelen. Als bedrijf geven wij iedere collega gelijke kansen, ongeacht hun afkomst, religie, sekse, leeftijd, land van herkomst, seksuele geaardheid, handicap, et cetera. Dit is basis voor Jobsrepublic, afwijken hiervan wordt niet getolereerd. Iedereen moet zich prettig voelen binnen het bedrijf.

Bij Jobsrepublic streven we naar zoveel mogelijk diversiteit en verdere internationalisering. Bij de werving van nieuwe medewerkers proberen we hier rekening mee te houden. We geloven erin dat diverse organisaties beter zijn dan homogene organisaties. We zijn een hecht team, maar de individuen daarin zijn heel verschillend en hebben doorgaans een heel verschillende achtergrond. Iedereen is zichzelf en mag zichzelf zijn, dat vinden wij heel belangrijk en dragen we continu uit.
Om ervoor te zorgen dat onze buitenlandse collega’s zich onderdeel van het team voelen wordt een strikt beleid gevoerd op het spreken in het Engels op de momenten dat deze teamleden aanwezig zijn. Zodra één van de buitenlandse collega’s in die ruimte aanwezig is word je geacht direct je gesprek te vervolgen in het Engels.

We voeren daar actief beleid op door het continu wijzen op het nut van deze regel tijdens kwartaalmeetings en daarbij vooral ook uitleggen wat het gewenste inclusieve gedrag is. Teamleden die zich hier onvoldoende aan houden worden hierop aangesproken.

Alle interne communicatie is Engelstalig. Dit geldt ook voor meetings, slack berichten, speeches en alle andere momenten waarbij met het hele team wordt gecommuniceerd. Het ‘English please!’ programma is opgenomen in de onboarding van nieuwe medewerkers en komt bijvoorbeeld aan bod in de sessie over onze cultuur die wordt verzorgd door onze directeur Eric van Bourgonje. Alles om iedereen zich volwaardig onderdeel te laten voelen van het team.

Vertrouwen in de praktijk

Flexibiliteit is een van de kernwaarden. Dit houdt in dat van team members een flexibele houding wordt verwacht. Andersom werkt de kernwaarde natuurlijk ook. Jobsrepublic stelt zich flexibel op ten opzichte van team members om het voor hen zo prettig mogelijk te maken om hier te werken. Over een vraag van onze recruitment marketing lead Guus die remote wilde gaan werken vanuit het buitenland hoefden we dan ook niet lang na te denken, hij heeft een periode van 7 maanden vanuit Portugal gewerkt. Ook Razvan, een developer uit Roemenië, die thuis wilde zijn bij familie tijdens de lockdown is teruggekeerd en werkte gedurende een jaar vanuit zijn thuisland. Teammembers die met kinderen thuis zaten tijdens de lockdowns hebben extra verlofdagen gekregen. Het kantoor is steeds open gebleven voor team members die sociaal contact misten, uiteraard rekening houdend met de richtlijnen vanuit de overheid. Daarmee kijken we wat voor elk individueel team member goed is en zijn of haar werkgeluk vergroot.

Eigen invulling thuiswerk budget

Aan de andere kant zijn er ook initiatieven voor het hele team. Dit geldt dan voor iedereen, ook de parttime studenten van recruitment marketing. Zo hebben we aan het begin van het thuiswerken er snel voor gezorgd dat iedereen een goede thuiswerkplek heeft. Schermen, stoelen, computers etc zijn gebracht, net wat nodig was. Daarnaast hebben we een vrij te besteden budget van 350,– euro netto beschikbaar gesteld aan iedereen. Een algemene budget regel, maar waar ieder teamlid zelf over kon beschikken en naar eigen inzicht invulling aan kon geven. Zonder controle op de doelmatigheid van de besteding.

Werken waar en wanneer je wilt

Bij Jobsrepublic vinden we een juiste balans tussen werk en privé zeer belangrijk. Wij geloven dat medewerkers die flexibiliteit en keuzevrijheid ervaren bij de invulling van hun werk en tijd minder stress ervaren over het combineren van hun werk met de rest van hun leven. We geloven dat onze mensen daardoor gelukkiger zijn en daardoor uiteindelijk ook productiever zijn .We zijn daarom flexibel als het gaat om werkuren en werklocatie. Dit is alleen maar versterkt tijdens de afgelopen Corona periode. We geven team members veel vertrouwen. Dat krijgen we ook terug in een score van 100% op het ervaren van vertrouwen in de COVID-19 survey in 2020. Het is mogelijk om werktijden aan te passen, uiteraard in goed overleg met het team. En het is dus ook mogelijk om de werklocatie aan te passen als dat ons team member gelukkiger maakt. Iedereen heeft zijn eigen balans, individueel overleg hierover en oplossingen vinden was en is voor Jobsrepublic de beste aanpak. Wij zijn dan ook heel blij dat dit terug te zien is in de COVID-19 survey waarin meer dan 90% vindt dat hij/zij wordt aangemoedigd en ondersteund in het vinden van een goede balans

Onbeperkt vakantiedagen

Wij geloven erin dat de waarde van creatief werk niet in tijd moet worden gemeten. Hard werken en veel – of een van tevoren vastgesteld aantal – uren maken zegt op zichzelf niets over de positieve impact op de resultaten van de organisatie. Het aantal uren dat iemand werkt is dus niet relevant. Het gaat om de bijdrage die iemand levert en de resultaten die daardoor voor het bedrijf worden gerealiseerd.

Het aantal uren dat mensen maken wordt binnen Jobsrepublic niet gelogd. Er Dit doen wij niet omdat wij de overtuiging hebben dat mensen die binnen ons bedrijf passen, zich richten op de resultaten en de output. Dat is waar we met onze teamleden het gesprek over hebben.

Een logisch gevolg van deze werkwijze is dat we de registratie van vakantiedagen los hebben gelaten vanaf 2022. Onze teamleden kunnen veel beter zelf bepalen wanneer en hoeveel vrij ze willen hebben. Ze weten wat van hen door de organisatie en hun teamgenoten wordt verwacht en kunnen zelf bepalen waar en wanneer ze het werk dat hiervoor nodig is verrichten.

Het management is geïnstrueerd dat ze er voor waken dat mensen voldoende vakantie opnemen. Voorbeeldgedrag in de vorm van het zelf regelmatig nemen van vakantie door managementleden is hierbij een belangrijke factor. Omdat we net gestart zijn met het nieuwe beleid weten we nog niet hoe dit in de praktijk zal uitpakken. We zijn er wel van overtuigd dat onze mensen hier klaar voor zijn en dat het geven van meer vrijheid zal leiden tot meer verantwoordelijkheid.